SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

jętka

dopuszczalne w grach (i)

jętka

1. owad żyjący nad wodą; efemeryda
2. belka, na której opierają się krokwie dachu; jęta
3. żerdź w stodole do suszenia lub składania zboża; jęta


KOMENTARZE

da_jas # 2004-06-12

Jętka to również część drewnianego wiązara dachowego - jętkowego, pracująca na ściskanie.

szefem # 2009-08-04

Nie masz racji, jętka pracuje na rozciąganie..

~gosc # 2010-03-10

Jętka pracuje na ściskanie...

~gosc # 2018-02-14

Jętka/jentka to jelito z wieprza, które wypycha się doprawionym mięsem na kiełbasę, również kiszka do wypchania krwią i kaszą na kaszankę. Jętka to też nazwa urządzenia przy pomocy którego dokonywano czynności wypychania.