SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

jaje

dopuszczalne w grach (i)

jaje

dawniej: jajo


KOMENTARZE

greenpoint # 2005-04-16

"Na ucztę" Jan Kochanowski

"Szeląg dałem od wychodu,
nie zjem jeno jaje.
Drożej sram niżli jadam,
złe to obyczaje"

~gosc # 2005-04-17

tylko ze tam powinien byc dopelniacz...
burebure

~gosc # 2005-05-05

brzdęśniało
ślimonne
prztowie
wyrło
warło
gulbież
zmimszałe
ćwiły
borogovie
rcie
grdypały
mrzerzy

to są prawdziwie potencjalne formy!!!
jestem za wprowadzeniem

~gosc # 2005-05-05

idź weź lekarstwa..

~gosc # 2005-05-05

Lekarstwa!? gdy ja cytuję poezję???
To tłumaczenie "Dziaberliady" Lewisa Carolla Stanisława Barańczaka - prawdziwe potencjalne formy, które znalazły zastosowanie w poezji...
"Antologia angielskiej i amerykańskiejpoezji niepoważnej" wyd. a5 Poznań 1993

~gosc # 2005-07-23

Te znaczenia się wytnie poczekamy na Meg =P

przyslowia # 2007-03-06

JAJE mądrzejsze od kury.

przyslowia # 2007-03-31

Jeszcze przykładu nie było, żeby jaje kurę uczyło.

tevex # 2007-04-29

to jest rodzaj nijaki lp?

ppianista # 2007-04-29

Doroszewski notuje to tak...

jaje - p. jajko
jajko [...], jajo, rzadko: jaje n I

...wyrazy z pierwszej grupy deklinacyjnej w tablicach form fleksyjnych mają swoją liczbę pojedynczą, która zawsze kończy się na -e lub -o...
...ja dopatruję się analogizmu w odniesieniu do wyrazu 'pole', ale to tylko moje skromne zdanie poparte pracami osób, które znają się na tym lepiej ode mnie...

fansiatkowki # 2007-08-10

Niejednako Pan Bóg daje: jednemu gęś, drugiemu jaje.

ilona773 # 2009-11-04

...jednemu ęsi, drugiemu jaje

~gosc # 2009-11-26

Czym jest jaje czy wy wiecie?
Jaje sławne jest na świecie
W jaje wszyscy sobie graja
Włosy dęba wszystkim stają
Więc powiedziec mi zostaje
w świecie sławe jest to Jaje:))

~gosc # 2010-05-08

powinno być "szeląg _DAM_ od wychodu" :P dałem nie pasuje do reszty zupełnie;d

~gosc # 2012-04-07

ale zryte berety dopuszczają te słowa bo sprawdzam w odmianach słowa jajo i jakoś nie ma odmiany JAJE a że poeta użył tego dziwoląga w wierszu to tylko po to żeby mu się rym zgadzał

występowanie: Słownik poprawnej polszczyzny - wyd. PWN 1994, 1995, 1996 - W. Doroszewski
odmienność: tak
~ jaj, jaja, jajach, jajami, jajem, jajom, jaju
aktualizacja: koalar, 2007-11-09 edycja znaczenia (3)

to może od razu ułatwię panom wszechmocnym robotę i dodam wiersz z którego sobie powybierają różne dziwności bo przecież są w wierszu więc powinny być w tym cudownym słowniku


Lachowie1, Niemcowie,
Wszyćcy językowie2,
Wątpicie-li w mowie3
I wszego pisma słowie -
Wiklef4 prawdę powie.

Jemuż nie rownego5
Mistrza pogańskiego
I krześcijańskiego,
Ani będzie więcszego
Aż do dnia sądnego.

Kto chce tego dowieść,
Ta jest o niem powieść6;
Kto k niemu przystąpi
I w jego drogę wstąpi,
Nigdy z niej nie stąpi7.

Od boskich rozumow8
Aż do ludzskich umow9 -
Rzeczy pospolite10,
Wiele mędrcom zakryte,
Uczynił odkryte.

O cyrkwnej11 jedności,
Kościelnej świątości12,
Antykrysta włości13,
Niniejszych14 popow złości
Popisał z pełności15.

Krystowi kapłani,
Od Krysta wezwani16,
Jegoż naśladują
I skutki ukazują17,
Co są<ć> rozkazują18.

Cesarscy popowie19
Są antykrystowie,
Jich moc nie od Krysta,
Ale od Antykrysta:
Z cesarskiego lista20.

Pirzwy pop Lasota21
Wziął moc od chobota22
Konstantyna smoka,
Jegoż jad wylan z boka
W Cyrkwi rok od roka23.

Lasota się trudził,
Szatan go pobudził24,
By cesarzem łudził25,
W[e] jimieniu ji obłudził26,
Rzym na niem wyłudził.

A po niem laicy27
Obłudzeni wszyćcy -
Prze<cz>ż<e> jich dziedzicy28,
Namiastkowie stradnicy29,
Są w wielikiej tszczy<c>y30.

Chcem-li tszczyce zabyć31,
A pokoja nabyć,
Musimy się modlić
Bogu a miecz naostrzyć,
Antykrysty pobić.

Nie żelaznym mieczem
Antykrysty sieczem;
Święty Paweł z Lista32
Rzekł: "Zabić Antykrysta
Słowem Jezu Krysta".

Prawda - rzecz Krystowa33,
Łeż34 - Antykrystowa;
Prawdę popi tają,
Iże się jej lękają,
Łeż pospolstwu35 bają.

Kryste, przez Twe rany,
Racz nam dać kapłany,
Jiżby prawdę wiedli36,
Antykrysta pogrzebli37,
Nas k Tobie przywiedli.

~gosc # 2015-04-04

Staropolszczyzna to nie "dziwności".

~gosc # 2016-01-09

Właśnie, a wyraz ,,jaje'' występuje też w innym wierszu.

Oto fragment ,,Baśni o trzech braciach i królewnie'' Aleksandra Fredry.

Coś mu jednak spać nie daje,
Coś go ciągle gryzie w jaje.

I tym razem nie można się doczepić, że powinno być w dopełniaczu, bo jest prawidłowo użyte w mianowniku.

Do goscia z 07.04.2012 r. - Po co sprawdzałeś odmiany wyrazu jajo? Gdzie tu masz napisane, że jaje to odmiana od jajo? Jajo to jajo, a jaje to jaje. Dwa odrębne wyrazy. Jaje jest w mianowniku więc nie jest żadną odmianą od innego słowa. Jaje to po prostu synonimem wyrazu jajo.

~gosc # 2016-01-09

W "Krzyżakach" też służka zakonna wysłała swojego pomocnika po "jaje bazyliszka":)