SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

jeździj

dopuszczalne w grach (i)

jeździć

1. przebywać (stale, lub od czasu do czasu) odległość jakimkolwiek środkiem lokomocji; podróżować, udawać się dokądś;
2. przenośnie: wodzić, przesuwać, np. jeździć piórem po papierze;
3. przenośnie: ślizgać się, suwać się, np. buty jeżdżą po nogach;
4. umieć posługiwać się jakimś środkiem lokomocji, np. świetnie jeździć na rowerze;
5. o środkach lokomocji, pojazdach: kursować, być w ruchu


KOMENTARZE

parachutes # 2011-02-05

Zdaniem prof. Bralczyka forma "jeździj" jest niepoprawna. Prawidłowa to "jeźdź".

~gosc # 2013-08-26

To nie jest "zdanie prof. Bralczyka", to jest po prostu norma. http://www.polonistyka.fil.ug.edu.pl/?id_cat=292&id_art=1279&lang=pl

~gosc # 2013-08-27

Ale ta norma się zmienia (owa forma nie występuję jedynie w podanym słowniku, lecz także już w innych) i sądzę, że kiedyś "lud" całkowicie wyeliminuje słowo 'jeźdź'. W każdym razie na tę chwilę należałoby dodać, iż jest to forma potoczna.

mirnal # 2013-08-27

Ale przy tyldzie podano tę formę - jeździj, jeździjcie, jeździjcież, jeździjmy, jeździjmyż, jeździjże, jeżdżąc

~gosc # 2013-08-27

Podano (jakby nie podano, to by słowa w słowniku nie było; co więcej jest dopuszczalne w grze), ale czy tylda ma oznaczać, że jest to forma potoczna?

przekorny # 2014-03-15

Miodek dzisiaj to samo - jedyna prawidłowa forma to "jeźdź". Jednakże jest on za tym, aby uznać to odstępstwo od reguły (jeździj) za poprawne, jak widać, już je uznano.

~gosc # 2015-03-14

może i forma "jeźdź" jest poprawna, ale brzmi jak "jeść" tudzież jak wyznanie miłości po niemiecku... :D

~gosc # 2016-12-24

Jeźdź i fonetycznie i ortograficznie rozni sie od jeść i tylko ten kto ma problem z jednym i drugim uznaje oba slowa za jednakie i używa jeździj

~gosc # 2017-02-21

Forma "jeźdź" jest obecnie JEDYNĄ poprawną. Forma "jeździj" nie bardzo może być dopuszczona, bo w polszczyźnie nie ma takiego wzoru fleksyjnego. Podobieństwo brzmieniowe rozkaźnika "jeźdź" i bezokolicznika "jeść" nie jest kłopotliwe, a polszczyzna jest pełna homonimów. Czasami są to wyrazy brzmiące tylko podobnie przy niestarannej wymowie (np. rozkaźnik od "gnieździć się" brzmi "gnieźdź się" (cytat: "Witaj jaskółko, gnieźdź się pod mym dachem"). Brzmi to - przy niedbałej wymowie - podobnie do "gnieść" (bezokolicznika od "gniotę"). A czasami wręcz pisze się identycznie jak bezokolicznik innego wyrazu. Chcąc, aby ktoś zmieścił coś w czymś, wydajemy mu wszak polecenie: "zmieść!" (np: "Zmieść swój pełny adres e-mail w tej rubryce"). A to już brzmi i pisze się identycznie, jak "Zmieść śmieci" (bezokolicznik formy dokonanej od "zmiatam"). POMIMO TO NIE PISZEMY "ŻMIEŚCIJ" ani "GNIEŹDZIJ SIĘ". Na podobnej zasadzie nie jest akceptowalne "jeździj".
No, chyba, że "jestę studentę polonistyki.
:) Pozdrawiam serdecznie :)

~gosc # 2017-03-23

robię właśnie z dzieckiem- 3kl szkoły podstawowej- pracę domową. Przeraziłam się widząc w ćwiczeniach od języka polskiego zdanie " Nie jeździj na rowerze."

marek176cm # 2017-03-23

Forma 'jeźdź', jako osobny wyraz, na przykład w czasie dyktanda, może by ć mylona z 'jeść', jak to już "wytknięto" wyżej. Używając formę 'jeździj', nie ma dwuznaczności dla uszu.
Co więcej, co uważam za bardzo ważne, o wiele łatwiej i naturalniej wymawiamy 'jeździj' niż 'jeżdź', gdzie w ostatnim słowie mamy zgrzytliwe 'źdź' do wymówienia. Naucz, człowieku, cudzoziemca, aby poprawnie wymówił 'jeźdż'!
Co do wpisu ostatniego gościa i jego cytatu, bardziej zdziwiło mnie wyrażenie 'jeździć NA rowerze'. Jeździmy konno, samochodem, bryczką, taksówką, koleją, a więc 'jeździć ROWEREM'.

~gosc # 2018-07-17

Bez przesady... Jeździsz WROTKAMI czy NA WROTKACH? HULAJNOGĄ czy NA HULAJNODZE? W przykładach które podałeś czynność jeżdżenia odbywa się poprzez "wejście" do pojazdu, więc jedziemy "czymś". Wyjątkiem jest jazda konna, ale nie jest błędem powiedzenie "przyjechałem na koniu", gdyż mogłem "przyjechać na ośle" (a nie osłem :) Tak więc forma NA ROWERZE wydaje mi się poprawna.

~gosc # 2021-06-20

Jeździj bardziej oddaje czas przyszły i lepiej brzmi.