SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

jednokładność

dopuszczalne w grach (i)

jednokładność

przekształcenie geometryczne w jednoznaczny sposób przyporządkowujące każdemu punktowi jednej przestrzeni inny punkt przestrzeni drugiej; homotetia


KOMENTARZE

(brak)