SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

jesiotrokształtne

dopuszczalne w grach (i)

jesiotrokształtne

rząd ryb promieniopłetwych, potężnych, o ciele walcowato wydłużonym, nagim lub z pięcioma rzędami łusek kostnych, zamieszkujących wody słodkie i przybrzeżne wody morskie półkuli północnej

-

jesiotrokształtne

dopuszczalne w grach (i)

jesiotrokształtny

o cechach jesiotrokształtnych (rząd ryb)


KOMENTARZE

tevex # 2006-04-24

http://so.pwn.pl/slowo.php?co=jesiotrokszta%B3tne