SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

kąt

dopuszczalne w grach (i)

kąt

1. część płaszczyzny ograniczona przez dwie półproste o wspólnym początku;
2. miejsce przy stykających się ścianach;
3. mieszkanie, schronienie

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE

joleczka1965 # 2008-08-30

DLACZEGO NIE MA ODMIANY KĄTU

emoo4ever # 2009-01-23

BO JEST ODMIANA KĄTA ;/

~gosc # 2014-05-14

Słownik języka objaśnia znaczenie wyrazów, które występują w języku polskim. Nie musi być więc tutaj odmian kąta, tym bardziej, że jest to pojęcie matematyczne.

~gosc # 2014-05-14

kąt bryłowy «część przestrzeni ograniczona powierzchnią stożkową»
kąt dodatni «kąt płaski wyznaczony przez półprostą obracającą się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara»
kąt dopisany «kąt wypukły zawarty między cięciwą okręgu i styczną do tego okręgu wystawioną w jednym z końców cięciwy»
kąt dwuścienny «część przestrzeni ograniczona dwiema półpłaszczyznami o wspólnej krawędzi»
kąt godzinny «współrzędna w układzie równikowym, będąca kątem dwuściennym pomiędzy płaszczyzną południka niebieskiego a płaszczyzną koła godzinnego przechodzącego przez dane ciało niebieskie»
kąt graniczny fiz. «kąt padania fali, przy którym kąt załamania tej fali wynosi 90°, występujący przy przechodzeniu światła z ośrodka gęstszego do rzadszego»
kąt odbicia «kąt między promieniem odbitym od granicy dwóch ośrodków i prostą prostopadłą do powierzchni rozdzielającej te ośrodki»
kąt ostry «kąt mniejszy od kąta prostego»
kąt padania «kąt między promieniem padającym na granicę dwóch ośrodków i prostą prostopadłą do powierzchni rozdzielającej te ośrodki»
kąt pełny «kąt mający 360°»
kąt półpełny «kąt mający 180°»
kąt prosty «kąt mający 90°»
kąt rozwarty «kąt większy od kąta prostego, a mniejszy od kąta półpełnego»
kąt ujemny «kąt płaski wyznaczony przez półprostą obracającą się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara»
kąt wielościenny «część przestrzeni ograniczona kątami płaskimi o wspólnym wierzchołku i mającymi parami po jednym ramieniu wspólnym»
kąt wklęsły «kąt większy od kąta półpełnego a mniejszy od kąta pełnego»
kąt wypukły «kąt mniejszy od kąta półpełnego»
kąt załamania «kąt między promieniem fali załamanym na granicy dwóch ośrodków i prostą prostopadłą do powierzchni rozdzielającej te ośrodki»
kąty dopełniające się «dwa kąty ostre, które w sumie dają kąt prosty»
kąty przyległe «dwa kąty płaskie wypukłe o wspólnym wierzchołku i jednym wspólnym ramieniu, przy czym pozostałe dwa ramiona leżą na jednej prostej i przedłużają się wzajemnie»
kąty wierzchołkowe «dwa kąty wypukłe mające wspólny wierzchołek, a ramiona jednego z tych kątów są przedłużeniem ramion drugiego»
ramię kąta «jedna z półprostych tworzących kąt»

~gosc # 2014-05-14

Mam nadzieję, że o to chodziło.
To odmiana gramatyczna:
M. kąt, kąty
D. kąta, kątów
C. kątowi, kątom
B. kąta, kątów
N. (z) kątem, (z)kątami
Ms. (o) kącie, (o) kątach
W. kącie!, kąty!