SJP
SŁOWNIK SJP

kalian

dopuszczalne w grach (i)

kalian

przyrząd do palenia tytoniu


KOMENTARZE:

bogdanstr # 2006-03-19

...Odrębną grupę stanowi pochodzący ze Wschodu typ fajki z filtrem wodnym, zwanej zależnie od regionu nargile, kalian lub huka.