SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

kalwinizm

dopuszczalne w grach (i)

kalwinizm

system teologiczny Kościołów ewangelicko-reformowanych, stworzony przez Jana Kalwina w pierwszej połowie XVI w., różniący się od innych doktryn protestanckich podkreśleniem roli przeznaczenia i rygorystyczną etyką


KOMENTARZE

(brak)