SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

klakierstwo

dopuszczalne w grach (i)

klakierstwo

potocznie:
1. grupa osób wynajęta do odpłatnych oklasków, aplauzu; klaka;
2. publiczne chwalenie kogoś w oczekiwaniu korzyści materialnych z tego tytułu


KOMENTARZE

~gosc # 2017-01-10

KLAKIERSTWO
Oklaskami wyrażane uznanie
Komuś, kro nie zasługuje na nie