SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

kliważ

dopuszczalne w grach (i)

kliważ

równoległe spękania w skale powstałe wskutek ciśnień bocznych związanych z ruchami tektonicznymi


KOMENTARZE

_benesia # 2004-07-04

równoległe spękania w skale powstałe wskutek ruchów tektonicznych