SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

kodom

dopuszczalne w grach (i)

koda

coda;
1. końcowy, zwykle przyspieszający fragment utworu muzycznego (np. sonaty), oparty na jego materiale tematycznym;
2. przenośnie: zakończenie utworu literackiego albo jakiejś historii stanowiące ich podsumowanie

-

kodom

dopuszczalne w grach (i)

kod

1. system znaków do zapisywania, przechowywania i przekazywania określonych informacji;
2. ciąg znaków, któremu jest w sposób umowny przypisana określona informacja;
3. ciąg instrukcji będący elementem programu komputerowego


KOMENTARZE

(brak)