SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

koicja

dopuszczalne w grach (i)

koicja

w genealogii: związek dwojga osób odmiennej płci zawarty w celu wydawania potomstwa


KOMENTARZE

cckonrad1993 # 2009-12-13

mam pytanie: czy małżeństwo to też koicja?

cckonrad1993 # 2010-04-20

ponawiam pytanie?

muszlin # 2010-04-20

A czemu nie? Jeśli to małżeństwo chce wydać potomstwo...

~gosc # 2012-01-18

z łac. coitus 'stosunek płciowy'; koicja jest pojęciem szerszym od małżeństwa, związek bez zawarcia małżeństwa jak konkubinat także może być koicją.

~gosc # 2012-01-18

http://portalwiedzy.onet.pl/106582,,,,koicja,haslo.html?drukuj=1
koicja (łc. coitio ‘schodzenie się’) społ. związek zawarty dla wydania potomstwa i podtrzymania linii rodu.