SJP
SŁOWNIK SJP

X

kolacja

dopuszczalne w grach (i)

kolacja

1. ostatni, wieczorny posiłek;
2. wieczorne, uroczyste przyjęcie, urządzane w restauracji lub w domu prywatnym;
3. porównanie odpisu, kopii lub przekładu z oryginałem


KOMENTARZE:

maciorka6 # 2007-01-28

super

~gosc # 2010-11-18

Także przestarzałe określenie porównania oryginału dokumentu z kopią lub odpisem (albo rękopisu z tekstem drukowanym) - do dziś na świadectwach szkolnych z tego powodu napisane jest przez sprawdzającego "coll". :)
W dawnej Polsce był też przywilej o tej nazwie.

~gosc # 2012-03-13

por. kolacjonować
z łac. collatio 'zestawienie' co 'wespół' latus imiesłów dokonany od czasownika nieregularnego ferre 'nosić'