SJP
SŁOWNIK SJP

X

kolokwializm

dopuszczalne w grach (i)

kolokwializm

wyraz lub wyrażenie potoczne, używane tylko w swobodnej rozmowie; potocyzm


KOMENTARZE:

~gosc # 2006-07-05

Wyraz, wyrażenie lub forma składni - stosowane wyłącznie w języku potocznym, zasadniczo tylko w mowie, w życiu codziennym, a jednocześnie w sytuacji, gdy nie ma wymogu dbałości o czystość literacką. Nagminne stosowanie kolokwializmów odbierane jest czasem jako niedbałe (a czasami wręcz prostackie) traktowanie języka.

Wynika stąd, iż stosowanie kolokwializmu w innej niż potoczna formie wypowiedzi jest błędem językowym. Można go, co prawda, użyć w celu szczególnym, np. dla stylizacji środowiskowej, czy ekspresji artystycznej, jednak nawet wtedy powód użycia kolokwializmu musi być dla odbiorcy łatwo rozpoznawalny.

W literaturze pięknej używanie kolokwializmów ma miejsce niezbyt często, za to zawsze w sytuacjach jednoznacznych (aby autor nie został posądzony o brak warsztatu). Ze znanych twórców jedynie Miron Białoszewski uczynił stosowanie kolokwializmów za jedną z cech charakterystycznych swojej twórczości.

Kolokwializmy są za to typowym elementem tekstów w takich rodzajach muzyki jak punk, czy hip-hop.

lagodna5 # 2010-01-06

Bardzo ładne rozwinięcie - nic dodać, nic ująć :-)

mirkolasek # 2010-06-26

i jestem mądrzejszy.....

~gosc # 2012-02-26

gość z 2010-06-17 - haha racja, właśnie tamten komentarz z 2006-ego coś za mądrze mi wyglądał na potoczną definicje :)

~gosc # 2013-08-01

czy kolokwialnie znaczy to samo co trywialnie? porównuje oba wyjaśnienia i wg. mnie tj. to samo, ale daleko mi do znawcy

~gosc # 2013-08-01

Jak może być to samo co "trywialnie" skoro trywialny oznacza:
1. odbiegający od norm kulturalnych obowiązujących w społeczeństwie; prostacki, ordynarny, nieprzyzwoity;
2. powszechnie znany, oczywisty, pospolity; oklepany, schematyczny

~gosc # 2017-12-08

jak napiszę zdanie

cyt. "..odpowiem kolokwialnie,dlatego chcę wrócić do Polski bo tam jest moja Ojczyzna, mój dom, moja Rodzina i w Polsce jestem u siebie.."

czy to będzie poprawna forma? czy użyć innego słowa?

Pilne! proszę o pomoc

Małgorzata

balans # 2017-12-08

Nie bardzo.
Mówimy/piszemy kolokwialnie jeśli używamy języka tzw. prostego, niekoniecznie poprawnego literacko, stylistycznie.
Przykład:

Powiem kolokwialnie - Wacek niech się buja!

W znaczeniu, że Wacek ma się odczepić, ma się nie wtrącać, ma się trzymać od czegoś daleko.
Bujanie się - ale nie to na huśtawce to właśnie kolokwializm. Czyli zwrot potoczny.
W twoim przykładzie, Małgorzato nie ma nic potocznego czyli kolokwialnego.

pluralis4ever # 2017-12-08

Panie Małgorzato!
Kolokwialnie Pani odpowiem, że w tym wypadku słowo "kolokwialnie" pasuje jak przysłowiowy wół do karety. Innymi słowy - niezbyt pasuje :). Wypowiedź bowiem jest nacechowana mocno pozytywnie, zaś kolokwialność to raczej cecha negatywna.
Lepiej zabrzmi (uwzględniając korekty interpunkcyjne):
"odpowiem wprost: dlatego chcę wrócić do Polski, bo tam jest moja Ojczyzna, mój dom, moja Rodzina i w Polsce jestem u siebie..."

(zaznaczam jednakże, iż nie jestem polonistą; proszę nie traktować powyższej rady jako opinii autorytetu).

balans # 2017-12-08

Uzupełnię.
Forma tego zdania nie jest poprawna. Jeśli wyrzucisz z niego wzmiankę o kolokwializmie - będzie ok.
Czyli:
"Chcę wrócić do Polski bo... szum morza... jodeł na szczycie... itd."

pluralis4ever # 2017-12-11

Ponieważ widzę, że usunięto dalszą część dyskusji, a zawierała ona bardzo ważny przekaz, zmuszony jestem go przypomnieć.
Wypowiedział się tutaj jeszcze jeden gość - zapewne zawodowy polonista - który zauważył w wypowiedzi Pani Małgorzaty dość perfidny błąd (który umknął zarówno mnie, jak i Balansowi): otóż zawiera ona niefortunną konstrukcję "dlatego (...), bo (...)" - owo "dlatego" jest tu zbędne. Więcej na ten tematu tutaj: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/dlatego-bo;8646.html .

balans # 2017-12-11

Przeceniasz mnie.
W swoim wpisie chciałem oddać najistotniejszą kwestię - zasadność słowa "kolokwialność" bez aptekarskiej analizy składni zdania.
Moja wersja zdania - to etykietka, plakietka, żartobliwa w moim pojęciu.
Wielu wie, że jestem elektronikiem z zawodu a nie polonistą.