SJP
SŁOWNIK SJP

kolumbarium

dopuszczalne w grach (i)

kolumbarium

1. miejsce na cmentarzu przystosowane do pochówku urn z prochami zmarłych;
2. typ rzymskiego i wczesnochrześcijańskiego zbiorowego grobowca w postaci budowli lub sali, gdzie znajdowały się nisze na prochy zmarłych


KOMENTARZE:

(brak)