SJP
SŁOWNIK SJP

kompensacja

dopuszczalne w grach

kompensacja

1. w biologii: przejęcie funkcji jakiegoś narządu w razie jego schorzenia; zastępczość funkcji;
2. w botanice: zjawisko wykorzystywania przez sąsiednie rośliny powierzchni odzyskanej po zniszczonych roślinach, np. po chwastach;
3. w prawie: umorzenie zobowiązania, gdy jedna osoba staje się wobec drugiej jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem;
4. w psychologii: nieświadomy proces psychiczny, który polega na równoważeniu poczucia własnej niższości w pewnej dziedzinie przez dążenie do zaznaczenia swej wartości w innej;
5. równoważenie określonego działania innym działaniem, które znosi lub wyrównuje początkowe działanie;
6. technika przekładu polegająca na wyrównaniu straty informacji powstałej przy tłumaczeniu innego fragmentu tekstu;
7. rzadko: wyrównanie strat, szkód, wszelkich braków zarówno w sferze materialnej, jak i moralnej; kompensata, rekompensata, rekompensacja


KOMENTARZE:

krystyna63 # 2009-10-18

kompensacja - 1. biol. zastępczość funkcji, przejęcie funkcji utraconego a. chorego narządu przez inny narząd;
2. psych. równoważenie uczucia własnej niższości w pewnej dziedzinie przez dążenie do zaznaczenia swej wartości w innej, jako reakcja na frustrację; 3. fiz., techn. wzajemne znoszenie się dwóch działań.
Etym. - łac. compendium 'skrót; oszczędność' i compensatio 'wyrównanie rachunków' (od compensare '(równo)ważyć' z compensus p.p) od compendere 'ważyć (razem)'.
Wł. Kopaliński - Słownik wyrazów obcych