SJP
SŁOWNIK SJP

X

konfederacja

dopuszczalne w grach (i)

konfederacja

1. grupa utworzona przez partie, państwa albo miasta dla osiągnięcia określonych celów;
2. stowarzyszenie obywateli


KOMENTARZE:

jarek176cm # 2014-08-01

3. w dawnej Polsce: związek szlachty, duchowieństwa, miast, zawarty na pewien czas dla określonych celów

~gosc # 2019-04-21

Partia polityczna urworzona w 2019 składająca się z licznych ugrupowań prawicowych

~gosc # 2019-04-21

- konfederacja to zawsze związek kleru katolickiego z określoną społecznością np. szlachtą polską (z ukraińska rzeźnik) w celu obalenia rządu,
- w układ konfederacji mogą wchodzić miasta lub narody w celu utrzymania bądź wprowadzenia wartości katolickich, a co za tym, czerpania zysków z władzy

~gosc # 2019-10-14

Już partia... bynajmniej nie marginalna :-)

~gosc # 2019-10-22

Koalicja prawicowa powstała w 2019