SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

koniunkturalizm

dopuszczalne w grach (i)

koniunkturalizm

postawa lub zachowanie polegające na wykorzystywaniu chwilowych, sprzyjających warunków do osiągnięcia doraźnych korzyści osobistych; oportunizm


KOMENTARZE

(brak)