SJP
SŁOWNIK SJP

kontaminacja

dopuszczalne w grach

kontaminacja

1. zmieszanie, skrzyżowanie czynników heterogenicznych w jedną całość;
2. pomieszanie w jednej relacji dwu lub więcej wydarzeń bądź wątków pochodzących z różnych źródeł;
3. skrzyżowanie wyrazów, forma wyrazowa powstała z połączenia ze sobą elementów różnych wyrazów;
4. skażenie promieniotwórcze, biologiczne lub chemiczne


KOMENTARZE:

puch_puch # 2004-03-24

skrzyżowanie różnorodnych czynników; skażenie promieniotwórcze