SJP
SŁOWNIK SJP

kontradyktoryjność

dopuszczalne w grach (i)

kontradyktoryjność

cecha procesu karnego, cywilnego, postępowania administracyjnego itp. zakładająca prawo strony do walki o korzystne dla siebie rozstrzygnięcie sprawy


KOMENTARZE:

misiu_w_kapeluszu # 2004-07-17

a czym ta cecha się charakteryzuje?:)

~gosc # 2004-07-17

mogę wpisać czym lecz prosto z książki a to trochę zawiłe...

misiu_w_kapeluszu # 2004-07-17

spróbuj najprościej jak się da;)

homik_mc # 2004-07-17

Ok, to w sumie chodzi o to co napisałem w znaczeniu.

~gosc # 2009-08-12

dający możność wypowiedzenia się obu stronom

~gosc # 2011-02-24

Chodzi o to, że proces polega na wymianie argumentów prawnych przez obie strony, a sąd tylko je zbiera, porządkuje i ocenia, a na końcu na tej podstawie wydaje wyrok.

~gosc # 2014-06-25

A jak wygląda udział prokuratora w procesie cywilnym, kiedy powód chce wyłudzić korzystny dla siebie wyrok podając w pozwie nieprawdę, a pozwany wykazuje ten fakt okazując dokumenty na tę okoliczność, między innymi przepisy prawa na podstawie których powinien być chroniony jego interes wobec praw nabytych. Jakie znaczenie ma na wcześniej wydanym wyroku ma rygor wykonalności.

~gosc # 2017-03-07

Proces cywilny charakteryzuje się tym, iż nie bierze w nim udział prokurator. Prawo cywilne dotyczy spraw majątkowych oraz niemajatkowych (osobistych). Jedną ze stron musi być podmiot wyposażony w zdolność prawną.

~gosc # 2017-03-07

Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje możliwości występowania prokuratora jako strony pozwanej w procesie.

Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym jest zależny od wystąpienia przesłanek wskazanych w artykule 7 Kodeksu postępowania cywilnego, do których należą:

ochrona praworządności,
ochrona praw obywatelskich lub
ochrona interesu społecznego."