SJP
SŁOWNIK SJP

kontrapunkt

dopuszczalne w grach

kontrapunkt

1. w muzyce: technika kompozytorska polegająca na jednoczesnym zestawieniu kilku linii melodycznych według określonych zasad tonalnych, harmonicznych i rytmicznych w utworach wielogłosowych;
2. muzyce: druga melodia towarzysząca pierwszej, np. towarzysząca tematowi w fugach;
3. w muzyce: dział teorii muzyki dotyczący takiej techniki kompozytorskiej;
4. w filmoznawstwie: koncepcja estetyczna okresu kina wczesnodźwiękowego, traktująca dźwięk jako nowy element montażu i samodzielny składnik wizualnego obrazu zdolny wzbogacić metody oddziaływania na widza;
5. przenośnie: coś dopełniającego coś innego


KOMENTARZE:

~gosc # 2015-05-29

Kontrastowy element kompozycji (przestrzeń, element przestrzeni), który stanowi przeciwwagę dla nastroju, bądź ogólnej wymowy w opisanej sytuacji