SJP
SŁOWNIK SJP

kontrola

dopuszczalne w grach

kontrola

1. porównywanie stanu rzeczywistego z przyjętymi normami, wzorcami, wartościami, ze stanem pożądanym i ustalenie ewentualnych odchyleń; przegląd, inspekcja, rewizja;
2. nadzór nad kimś lub nad czymś, pilnowanie kogoś lub czegoś; nadzór, opieka, władza;
3. potocznie: instytucja lub osoba zajmująca się sprawdzaniem czegoś lub sprawująca nad czymś nadzór


KOMENTARZE:

~gosc # 2012-03-15

sprawdzanie regulowanie sterowanie co tam jeszcze?