SJP
SŁOWNIK SJP

konwergencja

dopuszczalne w grach (i)

konwergencja

1. zbieżność; podobieństwo;
2. powstawanie zbieżności, upodobnianie się; nabieranie wspólnych cech, podobieństwa;
3. występowanie podobnych cech u niespokrewnionych gatunków żyjących w podobnym środowisku;
4. ruch zbieżny gałek ocznych, przecinanie się osi optycznych oczu przy patrzeniu na bliski obiekt;
5. w psychologii: koncepcja współistotności i uzupełniania się czynników dziedzicznych i środowiskowych w rozwoju dziecka


KOMENTARZE:

~gosc # 2006-09-19

Panie pawle... takich słów nie ma?

leiho # 2006-10-17

zbieżnoścć, podobieństwo, "współgranie" pewnych cech, elementów itd.

~gosc # 2007-12-25

dzieki!!!!

~gosc # 2011-03-02

upodabnianie się, np. konwergencja medialna, najpierw było radio i telewizja, a teraz radio jest w telewizji, a radio i telewizja w internecie.