SJP
SŁOWNIK SJP

X

konwersja

dopuszczalne w grach (i)

konwersja

1. zmiana postaci czegoś; przekształcenie, transformacja;
2. w chemii: przemiana, w wyniku której produkty uzyskują nowe, technologicznie pożądane właściwości;
3. zmiana warunków pożyczki lub kredytu albo jednostek funduszu inwestycyjnego;
4. w informatyce: zmiana formatu pliku;
5. w logice: przekształcenie zdania polegające na tym, że wyraz występujący w funkcji podmiotu staje się orzecznikiem i odwrotnie;
6. zmiana wyznania w obrębie wyznań chrześcijańskich lub przejście z innej religii na chrześcijaństwo; nawrócenie;
7. gwałtowna zmiana światopoglądu, ideologii, poczucia tożsamości itp. przej jednostkę albo grupy


KOMENTARZE:

~gosc # 2010-02-25

Konwersja np. pliku systemowego - to zmiana typu pliku na inny plik tego samego gatunku. Przykłąd: doc. na pdf. Inny przykład: mp3 na WAV. Albo avi. na mp4. Konwrsję w tym przypadku dokonuje odpowiedni program tzw. konwerter.

~gosc # 2012-01-10

Zmiana wyznania w obrębie religii chrześcijańskiej lub przejście z innej religii na wcześniej wymienioną przez osobę nazywaną od tej pory konwertytą. Za: Wikipedia.
LV64

~gosc # 2012-06-01

konwersja to też zmiana światopoglądu