SJP
SŁOWNIK SJP

X

koregent

dopuszczalne w grach (i)

koregent

osoba władająca państwem wspólnie z inną osobą; współwładca


KOMENTARZE:

partycja77 # 2005-10-29

koregent hist. jedna z osób sprawujących koregencję.
koregencja hist. zarząd nad państwem pełniony przez dwie lub więcej osób, np. w przypadku niepełnoletniości następcy tronu; regencja więcej niż jednej osoby.