SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

kreacjonizm

dopuszczalne w grach (i)

kreacjonizm

1. w biologii: dawny pogląd, według którego przyroda powstała w akcie twórczym Boga i pozostaje niezmienna co do gatunków roślin i zwierząt;
2. koncepcja w sztuce, według której dzieło jest wyłącznie tworem wyobraźni artysty;
3. w teologii katolickiej: koncepcja, według której Bóg stwarza duszę ludzką każdorazowo przy powstawaniu istoty ludzkiej


KOMENTARZE

tevex # 2005-09-09

Do połączenia

~gosc # 2015-08-31

"3. w teologii katolickiej: koncepcja, według której Bóg stwarza duszę ludzką każdorazowo przy powstawaniu istoty ludzkiej"
A kiedy niby?

~gosc # 2016-09-22

Do gosc: Zawsze.