SJP
SŁOWNIK SJP

X

krewna

dopuszczalne w grach (i)

krewna

kobieta pozostająca z kimś w związkach pokrewieństwa, czasem także powinowactwa, należąca do tej samej rodziny, co ktoś inny; krewniaczka, powinowata

-

krewna

dopuszczalne w grach (i)

krewny

dawniej: dotyczący krwi, pokrewieństwa, związany z węzłem pokrewieństwa; pokrewny, spokrewniony, bliski


KOMENTARZE:

(brak)