SJP
SŁOWNIK SJP

X

krewne

dopuszczalne w grach (i)

krewny

dawniej: dotyczący krwi, pokrewieństwa, związany z węzłem pokrewieństwa; pokrewny, spokrewniony, bliski

krewne

dopuszczalne w grach (i)

krewna

kobieta pozostająca z kimś w związkach pokrewieństwa, czasem także powinowactwa, należąca do tej samej rodziny, co ktoś inny; krewniaczka, powinowata

krewne

dopuszczalne w grach (i)

krewny

1. człowiek, którego łączą z kimś związki pokrewieństwa, czasem także powinowactwa, który należy z kimś do jednej rodziny; krewniak, powinowaty;
2. przenośnie: zwierzę, roślina podobne do innego zwierzęcia, innej rośliny


KOMENTARZE:

(brak)