SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

kroczka

dopuszczalne w grach (i)

kroczek

1. mały krok
2. l.mn. małe ryby w drugim roku życia hodowane w gospodarstwach rybackich
3. cyrkiel sprężynowy do odmierzania małych odcinków na mapach

-

kroczka

dopuszczalne w grach (i)

kroczka

dawniej, dziś gwarowo:
1. dawna miara długości równa około ośmiu calom; piędź;
2. przyrząd do mierzenia ziemi, zbudowany z dwóch żerdzi połączonych poprzeczką

-

Kroczka

niedopuszczalne w grach (i)

Kroczek

nazwisko


KOMENTARZE

(brak)