SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

krokówka

dopuszczalne w grach (i)

krokówka

metoda sporządzania prostego planu, szkicu sytuacyjnego w oparciu o znajomość długości kroku podwójnego i azymutu marszu


KOMENTARZE

ruchliwy_bolec # 2007-01-05

pierwsze znaczenie to chyba taka mapa, a nie metoda