SJP
SŁOWNIK SJP

kureń

dopuszczalne w grach (i)

kureń

kurzeń;
1. oddział Kozaków zaporoskich; obóz tego oddziału;
2. wiejska zagroda, szałas na Ukrainie


KOMENTARZE:

~gosc # 2012-07-16

kureń jest, sotnia jest, a czoty nie ma. Czota, to mała jednostka bojowa, np. w UPA.

~gosc # 2019-03-27

odn. 1: „kureń (ukr. kuriń z tur. kúren ‘krąg; obozowisko’),
obóz, stanica kozacka” (zapytaj.onet.pl);
stanica - „obronna osada kozacka” (sjp);
jednostka wojskowa / administracyjna Zaporoskiej Siczy,
pod koniec istnienia Siczy było 38 kureniów.
odn. 2: wiejska zagroda; dawniej na Ukrainie:
kurna chata, (chata dymna / bez komina) dawniej na Ukrainie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ostatnia_kurna_chata_pod_Porozowem.jpg
odn. 2: szałas na Ukrainie; dawniej na Ukrainie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kureń_-_Sadkovsky.jpg
3. dzisiaj na Ukrainie: szałas (stróżówka, schronienie)
w ogrodach, w sadach, na melonowych / arbuzowych polach.
4. oddział Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych (1914-1917),
„formacja wojskowa w składzie Armii Austro-Węgier” (Wikipedia)
5. oddział Armii Czynnej Semena Petlury (za sjp.pwn.pl),
armia Ukraińskiej Republiki Ludowej (1917–1921)
6. oddział Ukraińskiej Armii Halickiej (Galickiej, Galicyjskiej),
armia Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej (1918-1919)
7. oddział Ukraińskiej Armii Powstańczej (1942-1956);
pot. oddział „upowskiej partyzantki ukraińskiej” (sjp.pwn.pl)

~gosc # 2019-03-27

„Kurzeniem (kureń) nazywano w obozie kozackim właściwie oddział lepianek, szałasów lub namiotów w których kozacy zaporozcy żyli i któremu obrany większością głosów kurenny ataman dowodził. Słowo kureń już w najdawniejszych czasach było na Rusi używane. Pieśń o wyprawie Igora wspomina kury (pomieszkania , obozy) Tmutorokańskie. Po dziś dzień jeszcze zowie się na Ukrainie kurzeniem - lepianka z trzciny przeznaczona do letniego pomieszkania, a na północnej Rusi nazywają tak budkę targową. Nazwa kurzeń pochodzi może od kuru t.j. dymu; co tym podobniejsze, gdyż dawniej domy dymami zwano, a piekarnie na całej Rusi dotąd izby kurnyja mianują.”
– Żegota Pauli „Pieśni ludu ruskiego w Galicyi” 1839-1840