SJP
SŁOWNIK SJP

X

kwicie

dopuszczalne w grach (i)

kwit

pisemny dowód otrzymania czegoś lub zaświadczenie upoważniające do odbioru czegoś


KOMENTARZE

(brak)