SJP
SŁOWNIK SJP

X

kwit

dopuszczalne w grach (i)

kwit

pisemny dowód otrzymania czegoś lub zaświadczenie upoważniające do odbioru czegoś


KOMENTARZE

~gosc # 2010-09-16

slang urzedniczy: dokument wymagający formalnego odniesienia się.