SJP
SŁOWNIK SJP

X

lęgi

dopuszczalne w grach (i)

ląg

lęg;
1. wylęganie się zwierząt (przeważnie ptaków); rzadziej: rodzenie się innych zwierząt;
2. wszystkie jaja zwierzęcia (przede wszystkim ptaka) wysiadywane w tym samym czasie, wszystkie młode urodzone w tym samym czasie

lęgi

dopuszczalne w grach (i)

lęg

ląg;
1. wylęganie się zwierząt (przeważnie ptaków); rzadziej: rodzenie się innych zwierząt;
2. wszystkie jaja zwierzęcia (przede wszystkim ptaka) wysiadywane w tym samym czasie, wszystkie młode urodzone w tym samym czasie

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

(brak)