SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

lajfstajl

niedopuszczalne w grach (i)

lajfstajl

styl życia; lifestyle


KOMENTARZE

mirnal # 2012-09-24

wikipedia - Styl życia (ang. style (way) of life) – pojęcie wprowadzone do psychologii przez Alfreda Adlera, dotyczy indywidualnego, swoistego dla danego człowieka sposobu bycia: ogółu motywów, cech, zainteresowań, wartości, zachowania, sposobu postrzegania świata i reagowania na niego.