SJP
SŁOWNIK SJP

X

lasko

dopuszczalne w grach (i)

laska

1. rodzaj kijka używanego przez osoby starsze oraz niepełnosprawne do podpierania się w czasie chodzenia
2. książkowo: symbol niektórych godności i dostojeństw;
3. długi i cienki pręt czego;
4. potocznie: członek męski;
5. środowiskowo: ocena niedostateczna;
6. młodzieżowo o bardzo zgrabnej, atrakcyjnej dziewczynie; dziunia, lacha, lachon

lasko

dopuszczalne w grach (i)

laski

gwary laskie - mieszane gwary polsko-czeskie (w rejonie Raciborza)

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

(brak)