SJP
SŁOWNIK SJP

lastryk

dopuszczalne w grach (i)

lastryko

mieszanina wody, cementu i grysu stosowana do wylewki posadzek lub schodów; lastriko, lastrico, terazzo


KOMENTARZE:

(brak)