SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

lastryko

dopuszczalne w grach (i)

lastryko

mieszanina wody, cementu i grysu stosowana do wylewki posadzek lub schodów; lastriko, lastrico, terazzo


KOMENTARZE

(brak)