SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

laterytyzacja

dopuszczalne w grach (i)

laterytyzacja

rodzaj wietrzenia chemicznego polegającego na rozkładzie skał zbudowanych ze związków glinokrzemianowych w warunkach gorącego, wilgotnego klimatu; wietrzenie laterytowe, lateryzacja


KOMENTARZE

(brak)