SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

lateryzacja

dopuszczalne w grach (i)

lateryzacja

rodzaj wietrzenia chemicznego polegającego na rozkładzie skał zbudowanych ze związków glinokrzemianowych w warunkach gorącego, wilgotnego klimatu; wietrzenie laterytowe; laterytyzacja


KOMENTARZE

jaskiniar # 2006-11-17

Proponowałbym dodać przynajmniej - że jest rodzaj wietrzenia chemicznego i to w klimacie gorącym, okresowo suchym. U nas w Polsce - obecnie na lateryzację raczej szans nie ma. Bo to dosyc specyficzne wietrzenia ta lateryzacja - wietrzenie alitowe, polega na tworzeniu - na ogół czerwonej pokrywy laterytowej, złożonej głównie z wodorotlenków i tlenków żelaza i glinu, przy jednoczesnym odprowadzaniu (i braku akumulacji) krzemionki. Między innym dlatego skały powstałe w permie, kiedy to na Ziemi panowały odpowiednie warunki są przeważnie czerwonego koloru...

pozdrawiam