SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

lekcja

dopuszczalne w grach (i)

lekcja

1. jednostka zajęć szkolnych, trwająca zwykle 45 minut;
2. doświadczenie, nauka otrzymana od kogoś;
3. materiał zadany do domu do nauczenia się;
4. fragment Biblii czytany na mszy


KOMENTARZE

~gosc # 2013-04-21

Jestem zdumiony... Od kiedy to końcowosylabowe dyftongi pisze się w powyższy sposób? Zawsze pisało się lekcya. Czyżby to jakaś reforma pisowni?