SJP
SŁOWNIK SJP

X

lemat

dopuszczalne w grach (i)

lemat

w matematyce twierdzenie, którego głównym zastosowaniem jest uproszczenie dowodów innych, bardziej istotnych twierdzeń


KOMENTARZE:

e2rd # 2005-03-25

Twierdzenie pomocnicze wprowadzane w celu udowodnienia innego, zasadniczego twierdzenia.

~gosc # 2007-08-26

bez kropki w defie :)

~gosc # 2012-03-09

lemat log. twierdzenie wstępne a. pomocnicze, służące do udowodnienia jakiegoś innego twierdzenia.
Etymologia z gr. lēmma dpn. lēmmatos 'rzecz przyjęta; log. założenie' od lambánein 'brać; chwytać'; por. dylemat.