SJP
SŁOWNIK SJP

X

letalność

dopuszczalne w grach (i)

letalność

śmiertelność


KOMENTARZE:

partycja77 # 2005-11-02

ŚMIERTELNOŚĆ, letalność, termin z zakresu statystyki med. oznaczający liczbę zgonów na daną chorobę w określonym czasie, przypadającą na stu chorych.