SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

lianosy

dopuszczalne w grach (i)

lianosy

typ sawanny zalewowej, formacja roślinna o charakterze szuwarowym z pojedynczymi drzewami, występująca w dolinach rzecznych Ameryki Południowej; llano, llanos, llanosy


KOMENTARZE

(brak)