SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

liberalizacja

dopuszczalne w grach (i)

liberalizacja

1. przyjmowanie postawy tolerancyjnej wobec poglądów lub działań innych ludzi, bez względu na to, czy uznaje się je za słuszne;
2. osłabienie rygoru, zmniejszenie rygoryzmu, złagodzenie norm, przepisów itp.;
3. wprowadzanie i stosowanie zasad liberalizmu politycznego lub ekonomicznego


KOMENTARZE

(brak)