SJP
SŁOWNIK SJP

likwacja

dopuszczalne w grach (i)

likwacja

rozdzielanie się magmy pod wpływem siły ciężkości na dwie frakcje ciekłe o różnym składzie mineralnym


KOMENTARZE:

~gosc # 2010-04-20

1.rozdzielanie się magmy pod wpływem siły ciężkości na dwie frakcje ciekłe o różnym składzie mineralnym
2.nierównomierność rozkładu składników stopowych w metalu; segregacja
SJP PWN