SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

literat

dopuszczalne w grach (i)

literat

1. osoba zajmująca się pisaniem utworów literackich lub publicystycznych; pisarz, publicysta;
2. środowiskowo: student lub nauczyciel wydziału filologicznego, który jako specjalizację wybrał naukę o literaturze, a nie językoznawstwo


KOMENTARZE

mirnal # 2013-05-14

poważne naczynie przeznaczone do przechowywania albo konsumpcji jednego litra (litr = liter niepoprawnie)