SJP
SŁOWNIK SJP

literaturoznawczo

dopuszczalne w grach (i)

literaturoznawczy

taki, który dotyczy literaturoznawstwa lub osób trudniących się tą dyscypliną humanistyczną; historycznoliteracki, teoretycznoliteracki


KOMENTARZE:

(brak)