SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

literaturoznawczy

dopuszczalne w grach (i)

literaturoznawczy

związany z dyscypliną humanistyczną, której przedmiotem badań jest twórczość literacka oraz procesy związane z rozwojem literatury; historycznoliteracki, teoretycznoliteracki


KOMENTARZE

(brak)