SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

logistyka

dopuszczalne w grach (i)

logistyka

1. w wojsku wszystkie czynności mające na celu utrzymanie gotowości sił zbrojnych, bądź wspomożenie formacji walczących; kwatermistrzostwo;
2. planowanie i organizacja skomplikowanego przedsięwzięcia, zwłaszcza związanego z transportem i składowaniem surowców i produktów;
3. dawne określenie logiki matematycznej

-

logistyka

dopuszczalne w grach (i)

logistyk


KOMENTARZE

~gosc # 2014-07-20

planowanie, zarządzanie, organizacja transportu towarów, materiałów, ludzi, zwierząt z punktu A do punktu B. W organizację wliczamy także magazynowanie materiałów oraz towarów.